Televizor yoki oynai jahon televizion signallarni qabul qilib, ularni tasvir va tovushga aylantirib beruvchi elektron qurilmadir. Televizor – telestudiyadan uzatiladigan teleeshittirishlarning elektr signallari ni qabul qilish, kuchaytirish hamda tasvir va tovushga aylantirish uchun moʻljallangan radioelektron qurilma.

Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.